<< Az előző oldal  Vissza a Főoldalra  Vissza az Elektronika oldalra  Tartalomjegyzék  A következő oldal >>


Tárcsás kapcsoló kiválasztása dekóder áramkörrel


      Ha háromnál több tárcsás kapcsolót szeretnénk illeszteni egy mikrovezérlőhöz, kivezetés-takarékos megoldást jelenthet egy külső bináris/n-ből 1 dekóder áramkör alkalmazása. (Ez a dekóder valójában egy digitális demultiplexer.)
      Az alábbi ábrán egy 4..8 db tárcsás kapcsolót kezelő áramköri megoldás látható. A kapcsolók kiválasztását egy 74HC138 típusú bináris/8-ból 1 dekóder áramkör végzi, amely csupán három címbemenetével kapcsolódik a mikrovezérlőhöz.

8 kapcsoló kiválasztása dekóderrel

      A dekóder áramkör A,B és C bemenetére kapcsolt bináris számnak megfelelő logikai kód a nyolc kimenet közül kiválasztja a számban neki megfelelőt. (000 - Y0; 001 - Y1; ... 111 - Y7)
      A 74HC138 típusú áramkör negatív aktív kimenő jelei miatt a 12 bites adatbusz is negatív aktív szintekkel működik. A mikrovezérlő RA0..RB3 bemenetei alaphelyzetben logikai H-szinten vannak. L-szintre csupán a kapcsoló által kiválasztott egyetlen buszvezeték kerül. Természetesen a mikrovezérlő programját is ennek figyelembevételével kell felépíteni.
      A 74HC138 integrált áramkör igazságtáblázata:

BemenetekKimenetek
EngedélyezésKiválasztás
G1G2G3CBAY0Y1 Y2Y3Y4Y5Y6Y7
LxxxxxHH HHHHHH
xHxxxxHH HHHHHH
xxHxxxHH HHHHHH
HLLLL LLH HHHHHH
HLLLL HHL HHHHHH
HLLLH LHH LHHHHH
HLLLH HHH HLHHHH
HLLHL LHH HHLHHH
HLLHL HHH HHHLHH
HLLHH LHH HHHHLH
HLLHH HHH HHHHHL

      A dekóder áramkör kiválasztó kivezetésein keresztül a test felé folyó áramot az R1..R12 ellenállások korlátozzák. Az ábrán szereplő 100 kΩ-os érték esetében az áram hozzávetőlegesen 50 µA. Ügyelni kell rá, hogy a mikrovezérlő bemenetén a létrejövő feszültségszint ne haladja meg az L-szint megengedett maximális feszültségét (például: 0,75 V). A feszültségszint csökkenthető a felhúzó-ellenállások értékének növelésével, amellyel a dekóder áramkör kimeneti fokozatán és a diódákon eső feszültség egyaránt csökken.
      Az alábbi ábrán egy 9..16 db tárcsás kapcsolót kezelő áramköri megoldás látható. A kapcsolók kiválasztását egy 74HC154 típusú bináris/16-ból 1 dekóder áramkör végzi, amely négy címbemenetével kapcsolódik a mikrovezérlőhöz.

16 kapcsoló kiválasztása egyetlen dekóderrel

      A 74HC154 integrált áramkör működése megegyezik az előzőekben felhasznált 74HC138 áramkörével, de több, 16 kimenettel rendelkezik.
      Ezzel a módszerrel természetesen 16-nál több kapcsoló is kezelhető, ilyenkor több 74HC154 (vagy 74HC138) áramkör alkalmazásával az alábbiak szerint járhatunk el:

A dekóderek címzése

      A dekóder áramkörök kiválasztására azok engedélyező bemeneteit használhatjuk fel. Így egy 6 bites bináris címmel 64 db tárcsás kapcsolót kezelhetünk. (Az utóbbi ábrán csak a címzőáramkör van feltüntetve.)
      A 74HC154 áramkörök kiválasztásához két inverter segítségével állítjuk elő a vezérlő jeleket, az alábbi táblázat szerint:

Mikrovezérlő
címjel
Engedélyező bemenetek Aktív IC
RA5RA4IC1 IC2IC3IC4 IC1IC2IC3 IC4
G1G2G1G2G1G2G1G2
LLLLH LLHHH ˇ    
LHHLL LHHLH  ˇ   
HLLHH HLLHL   ˇ  
HHHHL HHLLL     ˇ


Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)

<< Az előző oldal  Tartalomjegyzék  Vissza a Főoldalra  Vissza az Elektronika oldalra  Vissza az oldal elejére  A következő oldal >>