<< Az előző oldal  Vissza a Főoldalra  Vissza az Elektronika oldalra  Tartalomjegyzék  A következő oldal >>


Analóg jelforrásként illesztve
Párhuzamos ellenálláslétra
Párhuzamos kódoló ellenálláslétra
Soros ellenálláslétra


      A mikrovezérlők analóg bemeneteire egyszerre több nyomógomb is illeszthető egyszerű feszültségosztók segítségével.
      Számos különböző feszültségosztóval felépített áramkör is megvalósítható, de a következőkben csak azok a megoldások kerülnek ismertetésre, amelyek passzív állapotban nem működnek fogyasztóként. (Vagyis, ha egyetlen nyomógomb sincs működtetve, akkor nem folyik az osztón áram.)


Párhuzamos ellenálláslétra

      A következő ábra 4 nyomógomb illesztését mutatja be a mikrovezérlő egyik analóg bemenetére.

Párhuzamos ellenálláslétra

      Az RV ellenállás a mikrovezérlő bemenetét védi a túláramtól.
      Az áramkör alaphelyzetében, amikor egyetlen nyomógomb sincs működtetve, az RA ellenállás az analóg bemenetet a testre, vagyis 0 V-os feszültségre húzza le. A tápfeszültség felé az áramkör nyitott, így nincs érdemi áram.
      Az N4 nyomógomb zárásával a bemenet a tápfeszültségnek megfelelő feszültségszintűre változik. Bármely másik nyomógomb megnyomásával létrejön egy feszültségosztó, amely egy meghatározott feszültséget biztosít az analóg bemeneten. (Az analóg bemenet bemenő ellenállása is hatással van a kialakuló feszültségszintre, ezért az osztó ellenállásait a bemenő ellenállásnál (≈10MΩ) legalább egy nagyságrenddel kisebbre célszerű választani.)
      A bemeneten levő feszültségszintet a belső A/D átalakító egy bináris számmá alakítja, amelynek értékéből meghatározható, hogy melyik nyomógomb van működtetve. Az A/D átalakítás időszükségletének számításakor figyelembe kell venni az osztó ellenállásait, amelyek késleltetik a belső mintavevő áramkör kondenzátorának feltöltődését.

      A következő ábrán a 2..8 nyomógombot kezelő áramkörök 100kΩ maximális ellenállású párhuzamos ellenálláslétráinak osztóellenállásai és feszültségszintjei láthatóak. (UT = 5 V.)

Párhuzamos ellenálláslétrák adatai

      A bemutatott áramkör esetén, több nyomógomb egyidejű megnyomásakor hibás leolvasás jöhet létre. Az N4 nyomógomb egyértelműen felülbírálja a többit. Utána az N3 nyomógomb prioritása a legnagyobb, majd így tovább.
      A 8-bites felbontású A/D-átalakítók felbontása 5 V-os tápfeszültség mellett 0,02 V, a 10-bites átalakítóké 0,005 V; ami akár 32, illetve 128 nyomógomb kezelését is lehetővé teszi egyetlen analóg bemeneten. Természetesen a nyomógombok számának emelkedésével egyre pontosabb osztóellenállásokat kell alkalmazni.

Vissza az oldal elejére


Párhuzamos kódoló ellenálláslétra

      A következő ellenállásos kódoló áramkör biztosítja a működtetett nyomógombok egyértelmű meghatározását, vagyis több nyomógomb egyidejű megnyomása esetén is megállapítható, hogy mely nyomógombok zártak, illetve nyitottak.

Párhuzamos kódoló ellenálláslétra

      Az ellenálláslétra felépítésének szabályai (eltérések az előzőleg bemutatott áramkörhöz képest):
     ˇ minden nyomógombhoz tartozik egy osztóellenállás;
     ˇ az osztóellenállások értékei sorban egymás kétszeresei;
     ˇ az RA ellenállás értéke a párhuzamos ellenállások eredője legyen.
      Minden nyomógombkombinációhoz egyértelműen elkülöníthető feszültségszint tartozik. Az ábra áramkörének eredőellenállásait és feszültségszintjeit mutatja be a következő táblázat az összes megvalósítható nyomógombkombinációhoz.

N4 N3 N2 N1 Eredő
ellenállás
Feszültségszint
1 1 1 1 9,9 kΩ 2,51 V
1 1 1 0 10,6 kΩ 2,43 V
1 1 0 1 11,4 kΩ 2,34 V
1 1 0 0 12,3 kΩ 2,14 V
1 0 1 1 13,3 kΩ 2,14 V
1 0 1 0 14,5 kΩ 2,04 V
1 0 0 1 16 kΩ 1,92 V
1 0 0 0 18 kΩ 1,78 V
0 1 1 1 22 kΩ 1,56 V
0 1 1 0 25,5 kΩ 1,41 V
0 1 0 1 31 kΩ 1,22 V
0 1 0 0 39 kΩ 1,02 V
0 0 1 1 50 kΩ 0,83 V
0 0 1 0 75 kΩ 0,59 V
0 0 0 1 150 kΩ 0,31 V
0 0 0 0 0 V

      A táblázatból kiolvasható, hogy a legkisebb feszültségkülönbség 0,08 V. A 8-bites A/D-átalakítók felbontása 0,02 V, így a kiértékelés biztosított. Látható, hogy 8-bites A/D-átalakító esetén a kezelhető nyomógombok száma négy. A kis feszültségkülönbségek miatt figyelmet kell fordítani az osztóellenállások pontosságára.
      Az RA ellenállás értékének változtatásával (eltérve az ideálistól) a legkisebb feszültségkülönbség csökken, ami nehezíti a kiértékelést.

Vissza az oldal elejére


Soros ellenálláslétra

      A következő ábra 4 nyomógomb illesztését mutatja be a mikrovezérlő egyik analóg bemenetére.

Soros ellenálláslétra

      Az RV ellenállás a mikrovezérlő bemenetét védi a túláramtól.
      Az áramkör alaphelyzetében, amikor egyetlen nyomógomb sincs működtetve, az RA ellenállás az analóg bemenetet a testre, vagyis 0 V-os feszültségre húzza le. A tápfeszültség felé az áramkör nyitott, így nincs érdemi áram.
      Az N4 nyomógomb zárásával a bemenet a tápfeszültségnek megfelelő feszültségszintűre változik. Bármely másik nyomógomb megnyomásával létrejön egy feszültségosztó, amely egy meghatározott feszültséget biztosít az analóg bemeneten. (Az analóg bemenet bemenő ellenállása is hatással van a kialakuló feszültségszintre, ezért az osztó ellenállásait a bemenő ellenállásnál (≈10MΩ) legalább egy nagyságrenddel kisebbre célszerű választani.)
      A bemeneten levő feszültségszintet a belső A/D átalakító egy bináris számmá alakítja, amelynek értékéből meghatározható, hogy melyik nyomógomb van működtetve. Az A/D átalakítás időszükségletének számításakor figyelembe kell venni az osztó ellenállásait, amelyek késleltetik a belső mintavevő áramkör kondenzátorának feltöltődését.

      A következő ábrán a 2..8 nyomógombot kezelő áramkörök 100kΩ maximális ellenállású soros ellenálláslétráinak osztóellenállásai és feszültségszintjei láthatóak. (UT = 5 V.)

Soros ellenálláslétrák adatai

      A bemutatott áramkör esetén, több nyomógomb egyidejű megnyomásakor hibás leolvasás jöhet létre. Az N4 nyomógomb egyértelműen felülbírálja a többit. Utána az N3 nyomógomb prioritása a legnagyobb, majd így tovább.


Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)

<< Az előző oldal  Tartalomjegyzék  Vissza a Főoldalra  Vissza az Elektronika oldalra  Vissza az oldal elejére  A következő oldal >>