Vissza a főoldalra    Vissza a Tudományos érdekességek oldalra

Vissza a Pí főoldalra

A π meghatározása Arkhimédész módszerével
(2002.02.20.)
 

      Próbálkozzunk meg a π kiszámításával magunk is! Határozzuk meg az egységnyi átmérőjű kör kerületét és az egységnyi sugarú kör területét! Mi persze már előre tudjuk hogy mind a két eredmény a π lesz.

Körök

      Mindkét számításnál Arkhimédész módszerét fogjuk alkalmazni, ez ugyanis az elmúlt néhány ezer év alatt már elég jól bevált. Egy kör köré rajzolt egyenlő oldalú érintősokszög, illetve a körbe rajzolt egyenlő oldalú húrsokszög kerülete a sokszög oldalszámának növelésével egyre közelebb kerül a kör kerületéhez. Az alábbi ábrán hatszögekkel van bemutatva a módszer.

Érintősokszögek és húrsokszögek

      A sokszög felbontható egyenlőszárú egybevágó háromszögekre. A következő ábrán a körbe rajzolt húrsokszög oldalszámának növelésére láthatunk példát.

A húrsokszögek oldalszámának növelése

Vissza az oldal elejére


 

Az egységnyi átmérőjű kör kerülete

      Megfigyelhető, hogy a húrsokszög kerülete egyre jobban közelít a kör kerületéhez. A fenti szép ábra ellenére mi mégis az érintősokszög módszerével fogjuk kiszámítani a π-t, a következőképpen:

Az érintősokszög kerülete

      Az ábrán egy egységnyi átmérőjű kör látható, amely köré egy érintősokszög (itt éppen egy hatszög) van rajzolva. A sokszög a fent bejelölt (kék) háromszögekből áll. Bármilyen n oldalszámú sokszöget választunk, az mindig egybevágó egyenlőszárú háromszögekből fog állni; annyiból, ahány oldalú a sokszög. Az ábrából látható, hogy a sokszög kerülete egyenlő az egyenlőszárú háromszögek a alapjainak összegével. Ez az összeg annál jobban megközelíti a kör kerületét, minél nagyobb a sokszög oldalainak száma. Ha tudjuk, hogy hány oldalú a sokszögünk, akkor már csak ki kell számolnunk az a hosszúságot, és azt az oldalak n számával beszorozva, közelítőleg megkapjuk a kör kerületét. Az a hosszúságot a következő ábra alapján határozzuk meg.

Az érintősokszög oldalhossza

      A kör köré rajzolt érintősokszög egyetlen háromszögéből indulunk ki. Látható, hogy az egyenlőszárú háromszög alaphoz tartozó magassága pontosan a kör sugara, tehát ½. Ez a magasságvonal egyben a háromszög szimmetriatengelye is. Számításainkat a háromszög szimmetriatengelyétől jobbra eső derékszögű háromszögön végezzük. Az ábrán látható, hogy az említett háromszög hosszabbik befogója ismert, ½. A háromszög α szögét pedig a sokszög oldalszámának segítségével kiszámíthatjuk. Ugyanis a kör 360°-os szöge egyenlő arányban oszlik meg a sokszöget alkotó háromszögek között. Tehát

α = 360°/n,

ahol n a sokszög oldalainak száma. Az a érték számítási módjának levezetése a fenti ábrán látható a derékszögű háromszögre érvényes tangens függvény használatával. Így tehát:

a = tg(α/2).

      Az α értékét behelyettesítve az előző kifejezésbe:

a = tg[(360°/n)/2],

amit egyszerűsítve:

a = tg(180°/n).

Ez alapján tehát számíthatjuk az érintősokszög egyik oldalának hosszát, aminek felhasználásával a kör kerülete:

Kkör = n ˇ a,

azaz:

Kkör = n tg(180°/n).

      Ez egy viszonylag egyszerű képlet, így a számítások egy bizonyos n értékig akár zsebszámológéppel is elvégezhetők. Próbáljuk ki eljárásunkat néhány különböző n értékre!

n - az érintősokszög oldalainak száma Kkör - a kör kerületének közelítő értéke
100      3,1426266043351147818810632528616 
1 000      3,1416029890561561260413432901054 
10 000      3,1415927569440529197246707719118 
100 000      3,1415926546233357948806636356721 
1 000 000      3,1415926536001286640227841259626 
10 000 000      3,1415926535898965927182443867604 
100 000 000      3,1415926535897942720051993932739 
1 000 000 000      3,1415926535897932487980689433794 
10 000 000 000      3,1415926535897932385659976388805 

      A táblázatban a π-vel egyező számjegyek kék színnel vannak kiemelve. Jól látszik, hogy felülről közelítünk, hiszen bármilyen nagy oldalszámot is választunk, az érintősokszög kerülete mindig valamivel nagyobb a körénél. Megfigyelhetjük, hogy az érintősokszög oldalszámának megtízszerezése körülbelül két tizedesjegynyi pontosságjavulást okoz.

Vissza az oldal elejére


 

Az egységnyi sugarú kör területe

      Itt is a fentihez hasonló módszerrel fogunk eljárni.

Az érintősokszög területe

      Az ábrán egy egységnyi sugarú kör látható, amely köré egy érintősokszög (itt éppen egy hatszög) van rajzolva. Látható, hogy a sokszög területe egyenlő az egyenlőszárú háromszögek területeinek összegével. Ez az összeg annál jobban megközelíti a kör területét, minél nagyobb a sokszög oldalainak száma. Az egyenlőszárú háromszög területét a következő ábra alapján számítjuk.

Az érintősokszög egyetlen háromszögének területe

      A kör köré rajzolt érintősokszög egyetlen háromszögéből indulunk ki. Látható, hogy az egyenlőszárú háromszög alaphoz tartozó magassága pontosan a kör sugara, tehát 1. Számításainkat a háromszög szimmetriatengelyétől jobbra eső derékszögű háromszögön végezzük. Az ábrán látható, hogy az említett háromszög hosszabbik befogója 1. A háromszög α szögét pedig a sokszög oldalszámának segítségével kiszámíthatjuk:

α = 360°/n,

ahol n a sokszög oldalainak száma. Ezt a kifejezést felhasználva a következőt kapjuk a háromszög területére:

T háromszög = tg(180°/n).

      Ennek felhasználásával:

T kör = n ˇ T háromszög ,

amiből:

T kör = n tg(180°/n).

      Láthatjuk, hogy eredményünk ugyanaz, mint az előző rész számítási eredménye, tehát az egységnyi átmérőjű kör kerülete és az egységnyi sugarú kör területe számszerűsítve megegyezik.

      Meg kell említenünk, hogy számításaink során a tangens függvényt használtuk, amely pontos értékeinek meghatározása szintén nehéz. Így a π pontos értékét csak olyan mélységben számíthatjuk, amíg a pontos tangens érték rendelkezésünkre áll. Például a négyjegyű függvénytáblázat alkalmazásával csak annyit tudhatunk meg a π-ről, hogy értéke 3,2-nél valamivel kevesebb.

 

  Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)

Vissza a Pí főoldalra   Vissza az oldal elejére

Vissza a főoldalra    Vissza a Tudományos érdekességek oldalra