Vissza a Főoldalra  Vissza az Elektronika oldalra


Pontmátrix-kijelző karakterkészletek


      Szöveges információk megjelenítésére hatásosan alkalmazhatók a pontmátrix kijelzők, amelyek legegyszerűbb megvalósításai a meghajtó áramkör nélküli LED-es pontmátrixok. Ezen eszközöknél az egyes fénypontok meghajtását, (multiplexelt) vezérlését külső áramkörökkel kell megoldani. Általában valamilyen mikroprocesszoros vagy mikrovezérlős áramkör állítja elő a vezérlő jeleket, határozza meg a megjelenő fénymintát.
      A megjelenített karaktereknek egyértelműen felismerhetőnek kell lenniük, ami egyes bonyolultabb betűknél, illetve alacsony, például 5x7-es kijelzőméretnél nehezen megoldható. A karakterek tervezésében nyújt segítséget ez az oldal, számos különböző karakterkészlet bemutatásával.
      A szöveges információ megjeleníthető karakteres szervezésű vagy grafikus kezelésű kijelzőfelületen. Az utóbbi esetében a megszakítás nélküli, viszonylag nagy méretű kijelzőfelületet egészében kell kezelni, így lehetővé válik a változó szélességű betűkből álló karakterkészletek megjelenítése. Ez az oldal a karakteres szervezésű kijelzés betűkészleteivel foglalkozik.
      A következő képeken néhány elterjedt kijelzőméret látható. (Valamint egy igen hatásos optikai csalódás is.)

5x7-es pontmátrix kijelző (www.us.kingbright.com)  5x8-as pontmátrix kijelző (www.us.kingbright.com)  8x8-as pontmátrix kijelző (www.us.kingbright.com)

      A karakterek megjelenítéséhez minimum 5x7-es pontmátrixra van szükség. Kissebb mátrixok esetén néhány fontos karakter már nem, vagy csak félreérthetően ábrázolható.
      A manapság elterjedt kijelzőblokkok egymás mellé helyezve alkalmasak hézagmentes nagyobb pontszámú blokkok építésére. A karakterkészlet tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a blokkok távközökkel vagy folyamatosan lesznek-e elhelyezve. (A hézagmentes felépítés a jó minőségű grafikus megjelenítés feltétele, de ebben az esetben a betű- és sorközöket passzív oszlopokkal, illetve sorokkal kell megvalósítani.)
      Természetesen egyedi pontmátrix-kijelző is készíthető, amely esetében a pontmátrix méretét a kijelzés elvárt minőségéhez lehet megválasztani.
      Az oldalon bemutatott karakterkészletek:

5x7 ASCII Hun
5x7 T&T Hun
5x8 T&T Hun
5x9 T&T Hun
5x10 T&T Hun
5x11 T&T Hun
5x12 T&T Hun
7x12 Courier New Hun
7x12 Bold Courier New Hun
7x15 Windows Fixedsys Hun
Üres karaktertáblák

      A bemutatott karakterkészletek 256 vagy 128 különböző karaktert tartalmaznak, amelyek mindegyikéhez egy 8-, illetve 7-bites kód tartozik. A 256 elemű karakterkészletek első 128 eleme tartalmazza az általános szöveges megjelenítéshez szükséges betűket, számokat és írásjeleket, így ezek kezelése 7-bites kódokkal is megoldható.
      A karakterkészletek természetesen nem mutatják be az összes lehetséges karaktert, célszerű azokat az egyedi igényekhez bővíteni, változtatni.

Vissza az oldal elejére


5x7 ASCII magyar nyelvű karakterkészlet

      A következő ábrán az IBM PC ASCII karakterkészlete látható. A 32-től 127-ig terjedő kódszámok alatt szerepelnek a szabvány szerint kötelező karakterek, a többit a fejlesztő, illetve gyártó tetszőlegesen választotta meg, az első IBM PC-k szükségleteinek megfelelően.

5x7-es ASCII karakterkészlet

Vissza az oldal elejére


5x7 T&T magyar nyelvű karakterkészlet

      Az ábrán látható karakterkészlet a magyar nyelvhez illeszkedő karaktersorrendű. A számók kódjai megegyeznek az értékükkel. A nagybetű/kisbetű átváltás az ASCII kódtáblához hasonlóan , csupán egyetlen konstans hozzáadásával, illetve kivonásával lehetséges. Az idézőjelek a magyar helyesírás szerintiek. A karakterkészlet tartalmazza a görög kis- és nagybetűket, valamint a cirill nagybetűket is.

5x7-es T&T karakterkészlet

Vissza az oldal elejére


5x8 T&T magyar nyelvű karakterkészlet

      Az előző betűkészlet felfelé egy sorral bővített változata, amelynek eredményeképpen javul az ékezetes nagybetűk megjelenítése.

5x8-es T&T karakterkészlet

Vissza az oldal elejére


5x9 T&T magyar nyelvű karakterkészlet

      Az előző betűkészlet lefelé egy sorral bővített változata, amelynek eredményeképpen javul a írás "fővonala" alá nyúló betűk megjelenítése.

5x9-es T&T karakterkészlet

Vissza az oldal elejére


5x10 T&T magyar nyelvű karakterkészlet

      Az előző betűkészlet felfelé egy sorral bővített változata, amelynek eredményeképpen tovább javul az ékezetes nagybetűk megjelenítése, és már megkülönböztethető a kis és nagy ő/Ő betű.

5x10-es T&T karakterkészlet

Vissza az oldal elejére


5x11 T&T magyar nyelvű karakterkészlet

      Az előző betűkészlet lefelé egy sorral bővített változata, amelynek eredményeképpen javul az írás "fővonala" alá nyúló betűk megjelenítése, és a kisbetűk írási magassága már szabályossá válik.

5x11-es T&T karakterkészlet

Vissza az oldal elejére


5x12 T&T magyar nyelvű karakterkészlet

      Az előző betűkészlet felfelé egy sorral bővített változata, amelynek eredményeképpen az ékezetes nagybetűk megjelenítése szabályossá válik.

5x12-es T&T karakterkészlet

Vissza az oldal elejére


7x12 Courier New karakterkészlet

      Az ábrán a Courier New betűkészlet 7 pont magasságú, magyar változata látható.

7x12-es Courier New karakterkészlet

Vissza az oldal elejére


7x12 Courier New félkövér karakterkészlet

      Az ábrán a 7 pont magas Courier New betűkészlet félkövér, magyar változata látható.

7x12-es Courier New félkövér karakterkészlet

Vissza az oldal elejére


7x15 Windows Fixedsys karakterkészlet

      Az ábrán a 9 pont magasságú Windows Fixedsys karakterkészlet magyar változata látható.

7x15-ös Windows Fixedsys karakterkészlet

Vissza az oldal elejére


Üres karaktertáblák

      Egyéni karakterkészletek készítéséhez nyújtanak segítséget a következő *.gif formátumú, letölthető rasztertáblák:

5x7-es rasztertábla
5x8-as rasztertábla
5x9-es rasztertábla
5x10-es rasztertábla
5x11-es rasztertábla
5x12-es rasztertábla
7x12-es rasztertábla
7x14-es rasztertábla
7x15-ös rasztertábla

Tudomány és Technika (
test@t-es-t.hu)

Vissza a Főoldalra  Vissza az Elektronika oldalra  Vissza az oldal elejére